จี้หัวใจเพชรซีก
22,000.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

จี้หัวใจ เพชนซีก ทองขาว น้ำหนักรวม 7.6 กรัม ขนาด 2.4x3.8 cm.