จี้เจ้าแม่กวนอิมเลี่ยมทอง
6,000.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

จี้เจ้าแม่กวนอิม เลี่ยมทอง 90% น้ำหนักรวม 10.5 กรัม ขนาด 2x3.8 cm.