จี้ไพลิน
32,000.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

จี้ไพลิน ทอง90% น้ำหนักรวม 13.9 กรัม ขนาด 3.5x4.5 cm.