แหวนเพชรแถว
22,000.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

แหวนแถวฝังเพชรเหลี่ยมเก่า 3 เม็ด ทองk น้ำหนักรวม 6.9 กรัม Size 57