ร้านวาสนา มั่นคง

ห้าง เจเจ มอลล์ F57-58 ชั้น 1 

ใกล้กับธนาคารกรุงไทย ทางเดินหลัก

588 ถนน กำแพงเพชร แขวง จตุจักร

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Tel : 02.265.9691, 081.457.3743

Email : wasana_nang@hotmail.com

Official line : @wasana-munkong, nang743