จี้เพชรซีก
20,000.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

จี้เพชรซีก ทอง90% น้ำหนักรวม 11.3 กรัม ขนาด 4.5x5.1 cm.