จี้เพชรซีก
14,000.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

จี้เพชรซีก ทอง90% น้ำหนักรวม 7.3 กรัม ขนาด 3.4x4.4 cm.