จี้ร.5
5,500.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

จี้ร.5 แกะลาย ทอง90% น้ำหนักรวม 7.4 กรัม ขนาด 2.2x3.7 cm.