จี้เพชรซีก
30,500.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

จี้เพชรซีก ทอง90% น้ำหนักรวม 16.0 กรัม ขนาด 5x7 cm.